เอยาร่า https://imp-patja.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-09-2011&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-09-2011&group=6&gblog=20 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[อึ้ง...ทึ่ง....เสียว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-09-2011&group=6&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-09-2011&group=6&gblog=20 Mon, 12 Sep 2011 4:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=19 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[i want to be your everything]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=19 Fri, 17 Dec 2010 18:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=18 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Dance with me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=18 Fri, 17 Dec 2010 18:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=17 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=17 Fri, 17 Dec 2010 18:16:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=16 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[The Pussycat Dolls - Stickwitu ft. Avant ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-12-2010&group=6&gblog=16 Fri, 17 Dec 2010 18:13:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-08-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-08-2010&group=6&gblog=15 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[take me to your heart]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-08-2010&group=6&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-08-2010&group=6&gblog=15 Wed, 11 Aug 2010 16:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-07-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-07-2010&group=6&gblog=14 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[somebody 's me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-07-2010&group=6&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-07-2010&group=6&gblog=14 Tue, 13 Jul 2010 16:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=13 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Kite Song - Rosie Thomas]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=13 Tue, 06 Jul 2010 2:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=12 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Deathe came and Got me - Rosie Thomas ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=12 Tue, 06 Jul 2010 2:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=11 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Much Farther to Go - Rosie Thomas ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=11 Tue, 06 Jul 2010 2:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=10 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[seyhello]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=10 Tue, 06 Jul 2010 2:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-12-2008&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-12-2008&group=3&gblog=13 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นปีใหม่ด้วยคำว่า "ขอบคุณ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-12-2008&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-12-2008&group=3&gblog=13 Wed, 31 Dec 2008 22:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-10-2008&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-10-2008&group=3&gblog=12 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีเยียวยารักษาใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-10-2008&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-10-2008&group=3&gblog=12 Tue, 28 Oct 2008 20:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-06-2008&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-06-2008&group=3&gblog=11 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Glow old with you]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-06-2008&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-06-2008&group=3&gblog=11 Sat, 14 Jun 2008 17:00:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-04-2008&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-04-2008&group=3&gblog=10 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[แง่คิดสำหรับผู้ที่ดื่มสุรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-04-2008&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-04-2008&group=3&gblog=10 Fri, 25 Apr 2008 17:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=9 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[Friends Are Quiet Angels]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=9 Tue, 06 Jul 2010 2:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=8 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากบอกเธอ by สเตอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=8 Tue, 06 Jul 2010 1:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=7 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[stand by me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=06-07-2010&group=6&gblog=7 Tue, 06 Jul 2010 1:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-03-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-03-2010&group=6&gblog=6 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[You're Still The One ของ Shania Twain ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-03-2010&group=6&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-03-2010&group=6&gblog=6 Mon, 29 Mar 2010 12:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-02-2010&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-02-2010&group=6&gblog=5 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[macy's day parade by green day]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-02-2010&group=6&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-02-2010&group=6&gblog=5 Sat, 20 Feb 2010 22:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=15-11-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=15-11-2009&group=6&gblog=4 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[A Little Thing Called Love]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=15-11-2009&group=6&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=15-11-2009&group=6&gblog=4 Sun, 15 Nov 2009 10:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=08-09-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=08-09-2008&group=6&gblog=3 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็นดั่งสายลม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=08-09-2008&group=6&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=08-09-2008&group=6&gblog=3 Mon, 08 Sep 2008 18:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-06-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-06-2008&group=6&gblog=2 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเป็น....รู้สึกเป็น ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-06-2008&group=6&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-06-2008&group=6&gblog=2 Mon, 30 Jun 2008 18:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2008&group=6&gblog=1 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[จิรัก.....หรือจิหลง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2008&group=6&gblog=1 Sat, 24 May 2008 13:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2008&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2008&group=4&gblog=7 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคมวันนี้...ชอบโคตร!!!]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2008&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2008&group=4&gblog=7 Thu, 23 Oct 2008 20:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-02-2008&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-02-2008&group=4&gblog=6 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกดี ๆ ในวันแห่งความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-02-2008&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-02-2008&group=4&gblog=6 Wed, 13 Feb 2008 16:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคเก่ากำเริบ....อีกแระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=11-12-2007&group=4&gblog=5 Tue, 11 Dec 2007 20:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-10-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-10-2007&group=4&gblog=4 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮา จริงๆ ไม่รู้ เค้าแปลกันได้ไง นะ อิอิ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-10-2007&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=31-10-2007&group=4&gblog=4 Wed, 31 Oct 2007 17:48:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2007&group=4&gblog=3 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[คัมภีร์สำหรับผู้หญิง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2007&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=23-10-2007&group=4&gblog=3 Tue, 23 Oct 2007 11:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=2 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อผู้หญิงเป็นกีฬาและผู้ชายเป็นผลไม้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=2 Mon, 17 Sep 2007 19:47:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=1 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[แผนปฏิบัติการแก้เคล็ดอกหัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=17-09-2007&group=4&gblog=1 Mon, 17 Sep 2007 20:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-01-2008&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-01-2008&group=3&gblog=9 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักปฎิบัติทำให้ชีวิตมีความสุข]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-01-2008&group=3&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-01-2008&group=3&gblog=9 Sat, 12 Jan 2008 19:56:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-11-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-11-2007&group=3&gblog=8 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใส]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-11-2007&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=30-11-2007&group=3&gblog=8 Fri, 30 Nov 2007 19:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกตัวเองว่าอย่า.....รอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 Mon, 01 Oct 2007 22:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=6 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชายก็อย่างนี้แหละ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=6 Fri, 14 Sep 2007 21:47:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=5 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่เป็นโสดไม่ได้แปลว่าต้องแห้งเหี่ยวเดียวดาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-09-2007&group=3&gblog=5 Fri, 14 Sep 2007 21:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-08-2007&group=3&gblog=4 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยสงสัยอยู่เหมือนกัน....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-08-2007&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=29-08-2007&group=3&gblog=4 Wed, 29 Aug 2007 21:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=3 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อคู่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=3 Sat, 25 Aug 2007 17:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=2 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[คนที่ฟ้าส่งมาหรือที่เรียกว่า...พรหมลิขิต]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=25-08-2007&group=3&gblog=2 Sat, 25 Aug 2007 17:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ศักดิ์ศรีกับความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=13-08-2007&group=3&gblog=1 Mon, 13 Aug 2007 17:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2009&group=2&gblog=7 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[สิบสองปันนาภาค 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2009&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=24-05-2009&group=2&gblog=7 Sun, 24 May 2009 17:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเยี่ยมญาติ เราชาวไทยลื้อ สิบสองปันนา ..เมืองจีน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-03-2009&group=2&gblog=6 Sat, 07 Mar 2009 17:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=19-08-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=19-08-2008&group=2&gblog=5 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[วสันตฤดูที่น้ำตกปางสีดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=19-08-2008&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=19-08-2008&group=2&gblog=5 Tue, 19 Aug 2008 20:27:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-01-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-01-2008&group=2&gblog=4 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บตก 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-01-2008&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=28-01-2008&group=2&gblog=4 Mon, 28 Jan 2008 18:15:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=18-12-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=18-12-2007&group=2&gblog=3 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเดินเทลที่บ้านกร่าง แก่งกระจาน เพชรบุรีมาค๊าท่านผู้ชม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=18-12-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=18-12-2007&group=2&gblog=3 Tue, 18 Dec 2007 22:01:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=03-09-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=03-09-2007&group=2&gblog=2 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากกินปลาดุกย่างว่ะเพื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=03-09-2007&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=03-09-2007&group=2&gblog=2 Mon, 03 Sep 2007 20:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=2&gblog=1 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมันว่าง ...เลยเอาหัวปายจุ่มทะเลซะหน่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=2&gblog=1 Tue, 14 Aug 2007 17:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-09-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-09-2007&group=1&gblog=4 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อสุดที่รักต้องจากไกล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-09-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=07-09-2007&group=1&gblog=4 Fri, 07 Sep 2007 19:58:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=1&gblog=3 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[มหัศจรรย์ทะเลหมอก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=14-08-2007&group=1&gblog=3 Tue, 14 Aug 2007 17:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-07-2007&group=1&gblog=2 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสบการณ์เดินป่าครั้งแรก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-07-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=20-07-2007&group=1&gblog=2 Fri, 20 Jul 2007 17:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-07-2007&group=1&gblog=1 https://imp-patja.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อหัวใจใส่รองเท้าและออกเดิน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-07-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=imp-patja&month=12-07-2007&group=1&gblog=1 Thu, 12 Jul 2007 17:32:16 +0700